Súgó

Témák
FAQ
Bevezető
Fórum
VIP súgó

Szövetségek a legfelső szinten

FONTOS! A legfelső szinten nem él a kezdeti 72 órás védelem!!! Minden új ország 24 körös védelemmel kezd, a 25. körben már támadható, és ő maga is támadhat.

Mint ahogyan azt már máshol is említettük, a legfelső szinten teljesen más jellegű küzdelem folyik, mint lentebb. Itt nem a jól összeszokott négy tagú zárt szövetségek, vagy magányos farkasok kapnak szerepet, hanem inkább a nagyobb szövetségek tagjainak összehangoltsága, együttműködése.

A szövetségek

A játékosok a legfelső szinten is szövetségekbe tömörülnek, ám ezek működése merőben más, mint az alsóbb szinteken. A szövetségek szerepe gyakorlatilag változatlan: egymást segítő országok halmazairól beszélhetünk itt is. Itt azonban egy szövetségnek akár 10 tagja is lehet. Minden szövetségnek van neve, ami egy sorszámmal együtt azonosítja azt. Van vezére, aki vezeti a szövetséget és dönt a fontosabb kérdésekben.

Mivel itt a csapatmunkáról van szó, ezért csak azok az országok vannak játékban ezen a szinten, akik tagjai valamelyik szövetségnek. Ha tehát egy ország kilép egy szövetségből, vagy kiteszik, egészen addig játékon kívülinek számít, amíg be nem lép egy másik szövetségbe, vagy új szövetséget nem alapít. Szövetséget bárki alapíthat, különösebb feltétele nincs.

Szövetség vezére - szövetség tagjai

A szövetség vezére alap esetben a szövetség alapító (legrégebbi) tagja.

A szövetségbe jelentkezni lehet. A tagság elfogadásáról mindig a vezér dönt. Ugyancsak a vezér léptethet ki országokat a szövetségből. A szövetség vezére bárkit kitehet a szövetségből, és mindenki saját maga is kiléphet. A vezér csak önkezű kilépéssel távozhat, ilyenkor a szövetség megszűnik, minden volt tagja játékon kívülinek számít egészen addig, amíg másik szövetségbe nem kerül. (A játékon kívülinek számító játékosok természetesen be tudnak lépni, de országuk nem fejlődik.)

Vezérválasztás szavazással

A szövetség vezérének a szövetség életében egyetlen alkalommal lehetősége van arra, hogy a szövetség rendjét megváltoztassa a fenti, időbeli sorrendről szavazásos sorrendre. Ilyenkor a szövetség vezérének kilétét szavazással döntik el a szövetség tagjai. Új szövetség létrehozásakor a fenti szövetségi rend érvényes. Ha ez egyszer át lett váltva szavazásosra, akkor onnan nincs visszaút.

A szövetség vezére a legtöbb szavazatot kapott ország, amit bármikor meg lehet változtatni a szavazatok változtatásával. Ha két országnak egyforma mennyiségű szavazata van, akkor a kisebb sorszámú ország lesz a vezér.

A szövetség tagsági sorrendjét szavazásos vezérválasztás esetén az országok sorszáma határozza meg. Ennek akkor van jelentősége, amikor a választott vezér szabadságon van. Ilyenkor a vezér szerepe a listában második országra száll át. Hogy ki ez az ország, az nem a fenti rendszer szerinti időbeli belépés függvénye, hanem a szövetségben levő országok sorszámáé. Természetesen a választott vezér szabadsága alatt lehetőség van újabb vezért választani, aki akárki lehet.

A szövetség vezérének kiléte csak szavazáskor változik. Ha szavazáson kívüli tényező miatt megváltozik a szavazatok száma, a vezér ebben az esetben is megmarad egészen addig, amíg valaki új szavazatot nem ad le.

A szövetség alapító (legrégebbi) tagját szavazásos vezérválasztás esetén sem lehet a szövetségből kitenni, csak saját maga léphet ki.

Támadások

Mivel a játék ezen a szinten már az összefogásról és együttműködésről szól, saját szövetségen belül most sem támadhatják meg egymást az országok. Természetesen különböző szövetségbe tartozó országok támadhatják egymást, ebben az esetben azonban csak a saját seregükre számíthatnak mind a támadó, mind a védekező oldalon. Az egyes országok támadásain felül lehet úgynevezett szövetségi háborúkat is vívni, erről kicsit lentebb olvashatsz majd.

Ahogyan sereges támadáskor is csak saját magára számíthat mindenki, úgy a térkapuk rendszere is más, mint a lenti csoportokban: a szövetségeseid által, vagy rájuk nyitott térkapukhoz nincs hozzáférésed, csak a saját magad által nyitott, vagy rád nyitott térkapukat használhatod alvilági tevékenységekhez.

Szövetségi háború

Ha a vezér úgy dönt, hogy egy másik szövetséget megtámad, akkor egy általa kiválasztott sereggel a teljes szövetsége támad. Seregválasztáskor a rendelkezésre álló teljes sereg felett dönthet a vezér, akár az összes tag teljes seregét is elküldheti támadni. A támadó sereg összetételét azonban ennél sokkal pontosabban is meghatározhatja, százalékos aránnyal adhatja meg, hogy az egyes egységekből mennyi vegyen részt a támadásban. Ez minden országra nézve egyforma százalékot jelent, olyat nem lehet csinálni, hogy az egyik ország teljes seregét elküldi, míg mástól csak a felét. A szabadságon levő országok serege nem küldhető támadásra, ezek a háború oldalon elkülönítve jelennek meg.

A védekező oldalon a teljes szövetség védőerejével találja szembe magát. Ha a megtámadott szövetség valamely tagja szabadságon van, akkor az ő védőértékének csak az egyharmada számít bele a teljes védőerőbe.

Nyertes csata után a zsákmány eloszlik, ahogyan a veszteség is a szövetség tagjai között.

Részletek a Szövetségi háború súgóban

  1. Itt láthatod a támadó seregek összetételét. A felső sorban a saját seregedből résztvevő egységeket, alatta pedig az egész szövetség támadó seregét.
  2. Itt választhatja ki a vezér, hogy a támadáshoz az egész szövetség különböző egységeinek hány százalékát szeretné elküldeni.
  3. Itt kell kiválasztania a vezérnek, hogy melyik szövetséget szeretné támadni.


Közös raktár

A felső szinten a piac mellett egy közös raktárat bérelhet a szövetség, melynek körönkénti fenntartási költsége van.

A raktár kapacitása egy adott összegért növelhető, így a körönkénti díj is emelkedik, de több áru fér el benne. A közös raktáron keresztül a tagok egymás között átcsoportosíthatják az áruikat, de akár a raktárban is tárolhatják azokat.

A raktárba átmenetileg több áru is berakható, mint a tényleges kapacitás, körváltáskor azonban a többletáru elveszik. Körváltások között a kapacitás tízszeresét lehet a raktárba betenni. A tényleges kapacitás fölött lévő áruk mennyiségét a játék pirossal, kiemelve jelzi. Ezek azok a tételek, amik körváltáskor el fognak veszni.

Ha egy szövetség raktárat bérelt, akkor a minimális méretű raktárat mindenképpen meg kell tartaniuk, a raktárat teljesen nem szüntethetik meg.

A raktár bérleti díjat a raktárban levő pénzből automatikusan levonja a rendszer körönként. Ha nincs elegendő pénz a raktárban, akkor a szövetség elkezd tartozást felhalmozni, amely tartozás körönként nő az aktuális bérleti díjjal, valamint egy körönkénti 1%-os kamattal. A tartozást úgy lehet kiegyenlíteni, ha a raktárba beteszel pénzt. Ilyenkor először a tartozás kiegyenlítésére fordítódik a pénz, a raktárban csak akkor jelenik meg, ha a tartozás értékénél többet teszel be.

Az a szövetség, amelynek tartozása van, nem indíthat szövetségi támadást más szövetség ellen. Ennek a szövetségnek a tagjai egyéni akciókat sem kezdeményezhetnek, ameddig a tartozás fennáll.

Ha a tartozás mértéke meghaladja a raktárban elhelyezhető pénzösszeg kétszeresét, akkor a szövetség automatikusan feloszlik.

  1. A raktár aktuális mérete, és a körönként fizetendő bérleti díj.
  2. Ezekben az oszlopokban határozhatod meg, hogy az adott áruból mennyit teszel be a raktárba, illetve veszel ki onnan.
  3. A szövetség vezére ezekkel a gombokkal növelheti, vagy csökkentheti a raktár méretét. Minél nagyobb a raktár mérete, annál több áru fér bele, viszont a körönkénti bérleti díj is annál magasabb!


Pontozás

A szövetségek pontja a tagországok értékének összege.

Kommunikáció

A szövetség az eddig megszokott szövetségi fórumon privátban folytathatja a beszélgetését. Az általános fórumon az író szövetségének neve is megjelenik.

Szövetségi események

Egy külön beállítási lehetőség jelzi, hogy az adott tag kér-e eseményértesítőket az egyes szövetségi eseményekről, vagy sem. Szövetségi eseménynek számít a közös raktárba való betétel, kivétel, a közös kasszából való bármilyen jellegű pénzlevonás, valamint hogyha a szövetség megtámad egy másik szövetséget, esetleg védekezésre kényszerül mások ellen.

Hogy kéred-e ezeket az értesítőket, vagy sem, azt a Beállítások menüpont alatt határozhatod meg.

Belépés a szövetségbe, szövetség alapítása

A felső szinten vagy beléphetsz egy meglevő szövetségbe, vagy sajátot alapíthatsz. Mindkét esetben ajándékot kell adnod a Császárnak, hogy kinevezzen vezérré, vagy engedje, hogy csatlakozz egy szövetséghez. Az ajándék minden esetben föld, méghozzá üres föld. Ennek mértéke attól függ, hogy hányadik szövetségbe lépsz be a felső szinten a legutolsó egy év alatt. Az első szövetségbe belépés (vagy annak alapítása) minden esetben ingyenes. A másodiké 1% földedbe kerül, a harmadik 2% földedbe, a negyedik 3% földedbe stb, egészen az ötvenedik belépésedig.

A földnek üres, beépítetlen terület formájában kell rendelkezésre állnia, így Te döntheted el, hogy milyen épületeket bontasz le ahhoz, hogy teljesíthesd a Császár kívánságát. Ha nincs megfelelő mennyiségű üres területed, akkor nem alapíthatsz szövetséget, és nem is jelentkezhetsz szövetségbe, amíg ez rendelkezésre nem áll.

Az egy éven belüli első szövetségbe lépés ingyenes. Ezt követően minimum 1% a leadandó föld, de maximum 50%. Ha ennél több alkalommal voltál már szövetségben az elmúlt egy évben, akkor is csak maximum 50%-ot kell leadnod új szövetség alapításakor, vagy meglévő szövetségbe belépéskor. (Ha lelépsz az ötödik szintre, a szövetségi belépések száma nullázódik.)

A kedvezményes felfedezési lehetőségek száma a leadott földterülettől függően csökken: a leadott terület negyedével.

Szövetségbe lépés után, vagy saját szövetség alapítása után még nem vagy teljes jogú tagja a szövetségnek. Előbb meg kell várni, amíg a pontlistába bekerülsz, és a szövetséged pontszáma aktualizálódik, ez minden körváltás végén történik meg. Amíg ez nem történt meg, addig például a szövetség fórumát már használhatod ugyan, de akciókban még nem vehetsz részt. Új szövetség alapításakor, mint vezér, a következő körváltáskor már teljes jogú tagja vagy a szövetségnek. Nem alapító esetén a belépési idő 3 kör, csak 3 kör eltelte után leszel teljes jogú tag.

A szövetség vezérének távollétében...

Ha a szövetség vezére szabadságra megy, akkor automatikusan az időrendben utána belépő tag veszi át a szerepét, ő indíthat szövetségi támadásokat, ő dönthet arról, hogy kiket vesz fel a szövetség, és ő tehet ki a szövetségből tagokat. A vezért azonban semmilyen esetben nem teheti ki.

Ha a vezér az 1/A szinten újraindul, akkor marad a szövetség vezére, a szövetségből kilépnie sem kell az újraindulás idejére.

Ha a vezér a Feljutás menüpontot használva újrakezdi az országát valamelyik alsó szinten, akkor a szövetség vezére automatikusan az őt követő tag lesz, ő válik első taggá. Ilyenkor az addigi második szerep (aki a vezér szabadsága alatt intézkedhet) az őt időrendben követő tagé lesz.

Ha a vezér, és a második ország is szabadságon van, a szövetség vezetése nem száll tovább lentebbi országokra, így ilyenkor szövetségi ügyeket nem lehet intézni.

Szövetségi szabadság

A legfelső szinten, a szövetségi rendszer sajátossága miatt országod akkor is veszíthet területéből, ha szabadságon van: ha más szövetség megtámadja a Te szövetségedet. Ezért itt van egy külön lehetőség arra, hogy az egész szövetséget egy időre biztonságban tudd: a szövetségi szabadság.

Ha a szövetség minden tagja egyszerre szabadságon van (például közös összejövetelt szerveztek, miközben nem szeretnétek meglepetéseket), akkor a szövetségi szabadság (a lenti korlátozásokkal) automatikusan életbelép. Ezidő alatt sem egyéni támadás nem indítható ellened (mivel országod szabadságon van), sem szövetségi támadás nem indítható szövetséged ellen. Ha minden tagország szabadságon van, és a feltételeknek megfelel a szövetség, akkor a szövetségi szabadság automatikusan bekapcsol, ez nem állítható.

A szövetségi szabadság az összes tag szabadságra kerülése utáni kör elejétől kezdődik. Tart addig, amíg a maximum időt el nem éri a szövetség (lásd lent), vagy ameddig bármelyik tagország vissza nem jön a szabadságról. Ha akárcsak egyetlen ország is játékban van, a szövetségi szabadság azonnal végetér, és a szövetség támadható.

A szövetségi szabadságnak maximum ideje van, ami a szövetséged életkorától és a már felhasznált szabadságtól függ. Minden éjfélkor 2 kör szabadságnyi időt kap minden szövetség. Minél régebbi a szövetséged, annál több szabadságra elkölthető kört tud így felhalmozni. A még szabadságra használható körök száma a szövetségi oldalon látható, szövetséged életkora mellett. Ha a szabadságra használható körök száma eléri a nullát, akkor a szövetségi szabadság azonnal végetér, függetlenül attól, hogy minden tagország továbbra is szabadságon van. Ilyenkor egyénileg ugyan nem támadhatók a tagok, de szövetségi támadás már indítható a szövetség ellen.

Ha egy szövetség minden tagja szabadságon van, és már nincs szövetségi szabadságra használható ideje a szövetségnek, akkor a szövetség nincs szabadságon. Éjfélkor ez a szövetség is, mint minden más szövetség, 2 kör szabadságidőt kap. Ez a 2 kör ilyen esetben azonnal elkezdődik, és már éjfélkor szabadságra kerül az érintett szövetség. Hajnali 2 órakor elfogy a frissen kapott 2 kör szabadság, így ekkor a szabadság alól automatikusan kikerül.

Szabadságon levő szövetség ellen új támadás nem indítható. A már elindított támadások azonban akkor is lezajlanak, ha időközben a szövetségi szabadság életbelép.

A szövetségi raktár díját szövetségi szabadság alatt nem kell fizetni.

Szövetségi védelem

Ha egy szövetség minden tagja védelem alatt áll, akkor a szövetség egésze is védett.

Védelem alatt álló szövetség ellen nem indítható szövetségi támadás, és ő sem indíthat szövetségi támadást más szövetségek ellen. Mivel a védett szövetség összes tagja védelem alatt áll, ezért az egyes tagok ellen sem indítható támadás, és ők sem indíthatnak ilyet mások ellen.

Ne feledd, hogy egy szövetség akár életének közepén is védetté válhat, ha minden tagja védett lesz. (Például mindenki újraindul, vagy a régi tagok kilépnek, és helyükre újak jönnek stb.)

Amint a szövetségnek akárcsak egyetlen tagja is elhagyja a védettséget, a teljes szövetségi védelem megszűnik.

Kilépés a szövetségből, a szövetség megszűnése

Ha kilépsz egy szövetségből, vagy a szövetség vezére kiléptet, akkor még három körig tagja vagy a szövetségnek, de státuszod már kilépőre változik. A szövetség funkcióit már nem használhatod, például a szövetségi raktárat, és akciót sem indíthatsz már mások ellen. A harmadik körváltás végén ténylegesen is kikerülsz a szövetségből.

Szövetség feloszlatásakor is a fenti érvényesül, ebben az esetben minden tagra. A következő három körváltás végéig még a tagok a szövetség tagjainak számítanak, a szövetség csak a harmadik körváltás végén oszlik fel.

Ha a szövetség ellen támadás van folyamatban, ami a felbomlás körében történne meg, akkor az a csata még lezajlik, és a szövetség csak ezután oszlik fel!

Baráti országok

Az országok egymáshoz való viszonyát sok tényező befolyásolja. Ha két ország egymással baráti viszonyban van, akkor a közöttük történő ártó akciók kevésbé hatékonyak.

A baráti viszony nem beállítható, ez a játék során automatikusan alakul ki, illetve szűnik meg. A közös szövetségben eltöltött idő például erősíti az országok közötti baráti viszonyt, valamint érvényesül "az ellenségem ellensége a barátom" elv is.

A baráti viszony egy folyamatosan változó érték, idővel elkopik, bizonyos körülmények (például közös szövetség) megléte mellett erősödik. Az egyes országok közötti baráti viszony nem publikus, és semmilyen módon nem tudható meg.

A baráti viszony nemcsak az egyes országok egyéni kapcsolataira, de a szövetségi csatákra is hatással van. Sikeres szövetségi támadás alkalmával a foglalt föld mennyiségét a résztvevő országok baráti viszonyainak átlaga is befolyásolja.

Korlátozások

Ha alakítasz egy szövetséget, az az első héten semmiképpen nem oszlatható fel!

A szövetségbe való belépés katonai akciónak számít, ami azt jelenti, hogy a belépéstől számított 12 órán keresztül a belépő ország nem mehet szabadságra.

Az az ország, amely részt vett akcióban (katonai, tolvaj, vagy mágikus) az elmúlt 24 órában, nem léphet ki a szövetségből, és a vezér sem teheti ki. Ha a teljes szövetséget szeretné a vezér feloszlatni, de van olyan tag, aki akciózott az utóbbi 24 órában, akkor nem oszolhat fel a szövetség.

Ha szövetségi támadás van folyamatban, akkor új tagot nem lehet a szövetségbe bevenni, ameddig a szövetségi sereg távol van. Jelentkezni lehet, de a jelentkezést elfogadni nem. Ilyenkor meg kell várni, hogy a szövetségi sereg hazaérkezzen, és csak ezután vehető be újabb tag.

Ha egy szövetség ellen szövetségi támadás van folyamatban, akkor bevehet új tagokat, de a védekezésben nem vesznek részt azok az országok, akik a támadás indítása után léptek be.

Ha a szövetség valamely tagjának státusza változás alatt van (bevette a vezér, de még nem teljes jogú tag; illetve kitette a vezér vagy kilépett, de még a kilépés nem történt ténylegesen meg), akkor szövetségi támadás nem indítható.

Ha a szövetség szövetségi támadást indított, és a serege még távol van, akkor a szövetségből nem léphet ki senki, a vezér sem teheti ki őket, a szövetséget nem oszlathatja fel, és új tagot sem vehet be.

Egyéni támadáskor fontos szerepe van a támadó és a támadott ország szövetségében levő tagok számának. A legtöbb zsákmányt akkor szerezheted, ha egyenlő taglétszámú szövetségek tagja a két ország. Minél nagyobb az eltérés (bármely irányba), annál kevesebb lesz a zsákmány (pl foglalt föld).

Az 1/A szinten egyéni akciókkal csak azok az országok támadhatók, amelyek tagjai valamelyik szövetségnek. A szövetségen kívüli országokat VIP tagjaink a pontlistában külön megjelölve látják egy [SZK] jelzéssel (SZövetségen Kívül). A többieknek ezek az országok nem jelennek meg. (VIP tagjainknak is csak a saját pontlistában, lásd pontok súgó.)

Ha jelentkeztél szövetségbe, de még nem döntöttek sorsodról, akkor nem kezdhetsz építkezésbe, amíg jelentkezésed elbírálásra (vagy általad visszavonásra) nem kerül. Ezzel lehet biztosítani, hogy a jelentkezéskor levonandó üres földterület valóban rendelkezésre álljon, amikor felvesznek.

Ha kilépsz egy szövetségből, vagy a vezér tesz ki, illetve ha a szövetség feloszlik, akkor 3 körig nem léphetsz be és nem alapíthatsz új szövetséget. Ilyenkor meg kell várnod a 3 kör elteltét, csak ezután jelentkezhetsz már meglevő szövetségbe, vagy alapíthatsz újat.