Súgó

Témák
FAQ
Bevezető
Fórum
VIP súgó

Varázslatok

A varázslóknak külön szerepük van egy ország életében: nem csak harcolni tudnak, de segíteni is tudják hazájukat a gyarapodásban. Harcmodoruk eltér mind a tolvajokétól, mind a katonákétól: ők nem a sorok elején, fegyverrel a kezükben rontanak az ellenségre, hanem hátul, a katonák mögött kántálják varázsszavaikat, melyekkel erősítik saját csapataikat vagy éppen az ellenséget pusztítják.

Témakörök:


A varázslók...

A varázslók igen furcsa szerzetek. Nem közösködnek másokkal, minden idejüket a Művészetnek, a mágiának szentelik. Együttműködésre is csak akkor hajlandóak, ha az valamilyen formában rájuk is kedvező eredménnyel járhat.

Életmódjukból adódóan sem a tolvajok, sem a harcosok nem tűrik meg őket maguk körül, így életüket a templomok falai között élik, végeláthatatlanul ismételgetve varázsigéiket, hogy országukat erősíthessék, vagy az ellenséget pusztíthassák félelmetes erőikkel. Minden templomban 100 varázsló lakhat kényelmesen, varázskönyveikkel, tekercseikkel, varázskomponenseikkel együtt (természetesen ez a szám a meglévő lakáshelyzeti tudománytekercsektől függően nagyobb is lehet. Bővebben: tudomány súgó.)

A varázslatok rúnaigénye...

A varázslatokhoz - az alapvető varázsszereken kívül - rúnákra van szükség. Rúnát többféleképpen szerezhetsz:

Minden varázslat rúnaigénye más. Az egyes varázslatokhoz szükséges rúnák száma függ:

 • az ország értékétől (Az ország értékének változásával egyenes arányban változnak az egyes varázslatokhoz szükséges rúnamennyiségek is.),
 • a varázslat időtartamától (Minél hosszabb időtartamú varázslatot szeretnél létrehozni, annál több rúnát kell rááldoznod.).


A varázslatok sikeressége...

Egy-egy varázslat teljesülése rengeteg erőfeszítést és koncentrációt igényel. Ha a varázslókat megzavarják, miközben mágiájukat használják, elronthajtják a varázslatot. Előfordulhat természetesen az is, hogy az ellenfél varázslói ügyesebbek, ez esetben meg tudják akadályozni, hogy országukra ártó varázslatot bocsáss.

A varázslatok sikeressége is több dologtól függ:

 • a varázslók készültségétől (Lévén a varázslóknak természetüknél fogva sokat kell pihenniük, ha készütségük 50% alá esik, visszavonulnak templomaikba pihenni, varázsigéiket felidézni. A varázslók készültségét minden varázslat rontja, ám mind más-más mértékben: minden varázslat nehézsége más, némelyik több, némelyik kevesebb koncentrációt igényel.),
 • a varázslók számától (ha több varázslód van, mint akiknek helye van -- mert például az üres helyen felül vettél még a piacról --, akkor is csak annyi számít, amennyit országodban el lehet helyezni!),
 • a rendelkezésedre álló mágia tudománytekercsek számától (bővebben lásd: tudomány súgó.),
 • a katonai moráltól,
 • az országod és a célpont közötti távolságtól. Természetesen ez a tényező csak akkor számít, hogyha nem Magadra, hanem másra varázsolsz.


Kire varázsolhatsz?

Nyilvánvaló, hogy nem sújthatsz kedved szerint minden országot ártó varázslattal. Néhány szabályt figyelembe kell venned, ha valakit mágiáddal akarsz sújtani. A kiválasztott ország:

 • nem lehet szövetségesed,
 • nem lehet védelem alatt,
 • nem lehet vele megnemtámadási egyezményed,
 • nem lehet szabadságon.

Természetesen a Magadra ható varázslatokat csak és kizárólag Magadra varázsolhatod.

Az egyszerű köznép azonban nem bízik a varázslókban, félnek tőlük, így minden egyes varázslói tevékenységet rossz szemmel néznek, moráljuk kis mértékben romlik.


A támadás...

 1. Ide kell beírnod annak az országnak a sorszámát, akit támadni szeretnél.
 2. Varázslóid készültségét és harci kedvét (katonai morál) láthatod itt, ezektől együttesen függ a varázslatok sikeressége.
 3. A rendelkezésre álló varázslók és rúnák száma.
 4. Itt választhatod ki, hogy varázslóid milyen varázslatot hajtsanak végre.
 5. Itt láthatóak az országodra ható varázslatok.

A varázslók tevékenysége hamar meghozza gyümölcsét: akár Magadra, akár másra varázsolsz, annak azonnal megvan az eredménye.

Ha a varázslat sikerült, hatását azonnal láthatod (kivéve a több körön át tartó varázslatoknál: itt a gonosz mágia több körön át fejti ki hatását.).

Előfordulhat, hogy varázslóid koncentrációját megzavarják vagy már túl fáradtak, és így az ellenfél varázslói könnyűszerrel bizonyulnak erősebbnek a Tieidnél. Ekkor az ellenfél megtudja, hogy varázslóid az ő országára mágiát akartak bocsátani, valamint megtudja a varázslat jellegét, hogy az támadó volt, vagy informatív.

FONTOS! Minden hosszabb ideig tartó varázslatból csak egy lehet egyszerre országodon. (Vagyis nem lehet egyszerre például egy 10 körös vihar, és egy 15 körös vihar is.)


Varázslatok

A varázslóknak egy-egy varázsige teljes megtanulására és tökéletesítése nagyon sok időt és fáradtságos munkát igényel. Így a varázskönyvekben kevés varázslat szerepel, ám ezek annál erősebbek, hatékonyabbak. Lássuk, mik is ezek a varázslatok:

Informatív varázslatok
KristálygömbEllenfeled országáról tudhatsz meg értékes információkat. Ha a varázslat sikerült, feltérképezheted a katonai erejét, tolvajainak, varázslóinak számát, arany- és rúnakészletét, értékét, helyezését, stb.
Mágia felderítése Ez a varázslat - ha sikeres - megmutatja, hogy a célpont országra milyen varázslatok hatnak éppen. (A faji varázslatokat nem deríti fel!)
KrónikaHa a varázslat sikeres, akkor a célpont ország eseménylistájába nyersz betekintést egy rövid időre, valamint megtudhatod, hogy tart-e az adott ország felé sereg, és ha igen, akkor hány darab.
Teljes krónika A varázslat sikeressége biztosítja Számodra, hogy az elmúlt 24 kör összes hadmozdulatát megtekintheted, ami a Te csoportodon belül történt.
Térkapuk felderítése A varázslat segítségével megtudhatod, hogy mely országok felé van nyitott térkapud (vagyis ki nyitott Rád, illetve Te kire nyitottál).

Távolbalátás A varázslat segítségével megtudhatod, hogy közelednek-e országod felé támadó seregek, és ha igen, milyen sereg, és mennyi idő múlva éri el országodat. Minél távolabb van a támadó sereg, annál pontatlanabb a becsült eredmény. (15 kör felett megtudhatod, hogy közeledik-e Feléd sereg, és ha igen, ki küdte, 10-15 kör távolságból 1000-es pontossággal megtudhatod a sereg nagyságát, 10 körnél közelebbről pedig 100-as pontossággal tudhatod meg, hogy mekkora támadó seregre kell számítanod.)

Magadra alkalmazható varázslatok
VédelemA varázslat a támadásokat ugyan megakadályozni nem tudja, de nagymértékben segít a védekezésben: növeli hadsereged védőerejét. A varázslat a támadásban nem nyújt segítséget, csak védekezési célokat szolgál. Használatával védőerőd 30%-kal növekszik.
FONTOS! Ez a varázslat csak és kizárólag a háborús, katonai hadműveletek ellen segít. A tolvajok és varázslók elleni védekezésben nincs szerepe.
Mágikus pajzsCsak és kizárólag a mágikus támadásokkal szemben véd. A védelemhez hasonlóan teljes immunitást nem nyújt a varázslatokkal szemben, csupán mások támadását nehezíti meg. Használatával védőerőd a mágikus támadásokkal szemben 20%-kal emelkedik. Információszerző varázslatok ellen nem véd.
FONTOS! A varázslat a Te varázslataidat nem erősíti!
Növekedés A szárazság Rád ható idejét csökkenti.
AranyalmaEz a varázslat arra szolgál, hogy az éppen pénzszűkében lévő uralkodót kisegítse átmeneti anyagi gondjaiból. A varázslat bizonyos mennyiségű pénzt állít elő.
TisztánlátásAnnak esélyét növeli, hogy az országodba behatoló tolvajokat lefüleld. Használatával tolvajaid 30%-kal hatékonyabban védekeznek.
Vérszomj A varázslat a már kiküldött katonai seregeid támadóerejét növeli. A varázslat az összes kiküdött seregre érvényes, amíg az adott sereggel le nem zajlik a csata. A tanácsadóknál láhatod, hogy aktív-e ez a varázslat. Használatával sereged támadóértékét 30%-kal emelheted.
NapsütésA viharfelhő Rád ható idejét csökkenti.
RegenerálódásA varázslat ideje alatt varázslóid és tolvajaid készültsége 1%-kal többet regenerálódik körönként.
MegtévesztésA megtévesztés varázslat segítségével esélyed lesz arra, hogy ha netán tolvajaidat elfognák, akkor azok hazudnak. Ilyenkor nem Téged árulnak el, hanem egy más, vétlen ország uralkodóját mártják be.

Támadó/Ártó varázslatok
ViharHa ellenfeledre vihart bocsátasz, minden körben, amíg a varázslat tart, embereinek 0,5%-a elhagyja az országot a szörnyű időjárás miatt, és új emberek sem költöznek be. (A kórházak nyújtotta népességnövekedés ilyenkor is megmarad, lásd építés súgó.) Ellensúlyozni a napsütés varázslattal lehet.
Szárazság A szárazság a mezőgazdaság legnagyobb ellensége. Ha egy országot szárazság sújt, akkor gabonatermelése 30%-ot visszaesik.
Tolvajok felfedése Az alvilági tevékenységek fontos jellemzője, hogy mind titokban történik. Ezzel a varázslattal a háttérben folyó alvilági mozgolódásokat fedheted fel. Ha sikeres, akkor az ellenfél tolvajainak készültsége csökken. Ha készültségük 50% alá esik, akkor egy ideig a tolvajok nem engedelmeskednek az uralkodójuknak, így nem vállalnak semmi feladatot.
Tűzgolyó Ez a varázslat a népesség és a hadsereg egy részét képes elpusztítani. Egyszeri alkalmazása egyszer pusztít, nincs további utóhatása.
Tolvajok mérgezése Ellenfeledre olyan ártó varázslatot küldhetsz, melynek hatására tolvajai ájultan esnek össze, ezzel csökkentve tolvajainak számát.
Földrengés A földrengés az emberek megrémisztésére alkalmas. A természeti katasztrófában teljes pánik és fejetlenség uralkodik: a célpont országban épületek dőlnek össze a földrengés hatására, erősen csökkentve ezzel a morált.
Térkapu Ha egy ország megtámadását tűzöd ki tolvajaid céljául, akkor ahhoz az adott országra térkaput kell nyitnod. A tolvajok csak és kizárólag ezeken a térkapukon keresztül tudnak támadni. Nyitott térkapunak számít (vagyis ezen keresztül a kiszemelt ország tolvajokkal támadható), ha:

 • Te nyitottál térkaput az ellenfélre,
 • az ellenfél nyitott Rád térkaput,
 • ha valamelyik szövetségesed rendelkezik nyitott térkapuval a célpontra,
 • ha a célpont nyitott térkaput valamelyik szövetségesedre,
 • ha a célpont valamelyik szövetségesére nyitottál térkaput,
 • ha a célpont valamelyik szövetségese rendelkezik nyitott térkapuval Feléd.
FONTOS! Természetesen a térkapu csak a fent leírt mélységig működik, tehát ha a szövetségesed nyitott térkaput a célpont szövetségesére, az a Te szempontodból NEM számít nyitott térkapunak a célpont felé!FONTOS! Mindenkinek van +1 speciális varázslata: ez az úgynevezett faji speciális varázslat. Erről bővebben a fajok súgóban olvashatsz. Ugyanitt megtalalod a fajodnak megfelelő varázslat leírását is.

FONTOS! Ha valaki Kristálygömb varázslattal információt tud meg országodról, akkor arról értesítést kapsz, anélkül, hogy megtudnád, hogy pontosan ki volt az. Azonban ha olyan valaki szerez információt, akinek legalább kétszer annyi varázslója van, mint a Te országodnak, akkor arról ilyen értesítést sem kapsz.


Számok

Minden varázslat csökkenti varázslóid készültségét. A következő táblázatból megtudhatod, hogy melyik varázslat hány százalékot csökkent a készültségen:

Kristálygömb2%
Mágia felderítése4%
Krónika4%
Teljes krónika7%
Térkapuk felderítése4%
Távolbalátás1-3% (*)
Védelem3%
Mágikus pajzs3%
Növekedés5%
Aranyalma4%
Tisztánlátás5%
Vérszomj5%
Napsütés5%
Regenerálódás5%
Megtévesztés10%
Vihar4%
Szárazság4%
Tolvajok felfedése3%
Tűzgolyó8%
Tolvajok mérgezése6%
Földrengés10%
Térkapu nyitása6%
Egyedi faji varázslatok3%


(*) A távolbalátás varázslat készültségigénye 1 és 3% közé esik attól függően, hogy hány országot érint. Magányos farkasként, vagy egyedüli szövetségesként a várázslat készültségigénye 1%. Kétfős szövetség esetén 2%. Három és több fő esetén 3%.

Ne feledd, hogy a fajod jellemzői miatt a készültségigény a fentiektől eltérhet!

Más ország elleni varázslatkor a távolság függvényében a fenti alap csökkenéseken túl további csökkenésekkel kell számolnod: a 3 körnél távolabb levő országok esetén minden kör távolság +1%, a 10 körnél messzebb levő országok esetén 10 körön felül minden kör további +1% készültséget igényel.Számok

Ha több körön át tartó varázslatot szeretnél ellenfeledre varázsolni (vihar, szárazság), akkor minden egyes körrel ellenfeled védőereje 2%-ot növekszik. (Ezeket nem összeadni, hanem összeszorozni kell!) Ha egy 10 körös varázslatot szeretnél, és ellenfelednek 100 varázslója van, akkor a 10 kör miatt a varázslók védőértéke 100-ról 121,89-re növekszik.Számok

A Te országod, és az ellenfél országa közötti értékkülönbség is növeli ellenfeled védelmét. Minden 200 pontnyi értékkülönbség után 1%-kal emelkedik a védelme, ezek az értékek összeadandók. 3000 pont különbség már 15%-kal emeli ellenfeled országoddal szembeni mágikus védelmét.Számok

Néhány akció (varázslók meggyilkolása, emberrablás, gyújtogatás, katonák gyilkolása, tűzgolyó, földrengés, tolvajok mérgezése) automatikus védelmet eredményez, ami annyit jelent, hogy minél több ilyen támadásnak van egy ország kitéve, annál kevésbé lesznek ezek eredményesek. A védelem mértéke minden támadáskor az okozott kár függvényében emelkedik, és körönként csökken. Erre a tényezőre nincsen rálátásod, így ezen akciók eredményességének számításakor ezt a bizonytalansági tényezőt is kalkuláld be.Számok

A tolvajok és varázslók készültsége a katonai morállal közösen, e kettő átlagaként számít, mind támadáskor, mind védekezéskor. Ha például 50% a készültséged, de a katonai morálod 80%, akkor 65%-kal kell számolnod. Ugyanígy ha a készültségedet leviszik 0%-ra, akkor 80%-os morál mellett az nem lesz egyenlő a nullával, hanem 40%-ként számít. 0%-os morál és 0%-os készültség mellett azonban az adott terület védőereje nulla.Számok

A több körön át tartó varázslatok időtartama körváltásokkor csökken, az adott körben lezajló csaták előtt. Emiatt ha országodon egy 1 körös védelem varázslat van, akkor az körváltáskor, még a csata előtt lejár, és nem fejti ki hatását.