Súgó

Témák
FAQ
Bevezető
Fórum
VIP súgó

Háború a legfelső szinten

A legfelső szinten akárcsak a szövetségi, úgy a harcrendszer is másképpen működik. Itt nem csak országok egymás közti háborújáról beszélhetünk, hanem szövetségek közti csatákról is.

Lássuk a kétféle küzdelem lehetőségeit!

Szövetségi háború

Szövetségi háborúról akkor beszélhetünk, hogyha egy szövetség - tagjai egyesített erejével - megtámad egy másik szövetséget.

A támadást a szövetség vezére indíthatja el. A vezér az összes otthon tartózkodó sereg felett rendelkezik. A támadás indításához ki kell jelölnie a célpontot, valamint, hogy milyen egységeket küld a szövetség támadni. Az egységek közül százalékos arányban adhatja meg a vezér, hogy az adott támadásban mennyi egység vegyen részt. Az arány minden tagországra egyformán vonatkozik, olyat nem lehet csinálni, hogy egy ország elitjeinek a felét küldi, míg egy másik országból az összeset.

Az út a két szövetség értékkülönbségétől függ, csak nem olyan nagy mértékben, hiszen 10 szövetséges között nagyobb eltérések is lehetnek.

A zsákmány egy szövetségi támadásnál elég nagy, hiszen esetenként az is előfordulhat, hogy egyes országok a támadás idejére védtelenül maradnak. A zsákmány függ a szövetségek értékkülönbségétől, valamint a szövetségek taglétszámainak különbségétől. Természetesen a felfelé támadás itt is több zsákmányt hoz. A szövetségi taglétszámok összehasonlítása tekintetében folyamatosan és drasztikusan csökken a zsákmány mindkét irányban, ha a taglétszámok eltérnek.

A szerzett zsákmányból a szövetség tagjai egyenlően részesednek. Ez akkor is igaz, ha a támadó csapat összetétele esetleg olyan, hogy egyik-másik szövetségi tag nem nyújt segítséget a támadásban: mivel tagja a szövetségnek, ugyanúgy részesedik a zsákmányból.

Támadásra csak azokból az országokból küldhető sereg, akik nincsenek szabadságon. A szabadságon levő országból szövetségi támadáskor egyetlen egység sem vesz részt.

Egyszerre maximum 5 szövetségi sereg lehet távol.

 1. Itt láthatod a támadó seregek összetételét. A felső sorban a saját seregedből résztvevő egységeket, alatta pedig az egész szövetség támadó seregét.
 2. Itt választhatja ki a vezér, hogy a támadáshoz az egész szövetség különböző egységeinek hány százalékát szeretné elküldeni.
 3. Itt kell kiválasztania a vezérnek, hogy melyik szövetséget szeretné támadni.
A védekező oldalon a szövetség teljes véderejével kell számolni: minden szövetségi tag minden egyes védő egysége beleszámít a védekező oldal erejébe. Itt is kivétel a szabadságon levő ország, ilyen ország csak védőerejének egyharmadáig számít be. Fontos, hogy csak azok az országok vesznek részt a védekezésben, akik már tagjai voltak a szövetségnek, amikor az ellenfél elküldte támadó seregét!

Ha a védekezés kudarcot vall, és az ellenségnek sikerül áttörnie, akkor a földveszteségek arányosan oszlanak meg a vesztes szövetség tagjai között: kisebb ország kevesebb területet, nagyobb ország többet veszít.

Szövetségi szabadság

Szövetségi szabadságon levő szövetséget nem támadhatsz. Részleteket a szövetségek a felső szinten súgóban olvashatsz.

Ha nagyobb sereggel támadsz, mint ami elfér

Ha szövetségi támadásra küldesz nagyobb sereget, mint ami országodban elfér, akkor az egyéni támadásnál megszokott (lásd: Háború súgó) seregelmenetel érvényesül, és az első körváltáskor az el nem férő sereg dezertál.

Számok

Szövetségi támadáskor a résztvevő országok következő adatait vedd külön-külön figyelembe, és ezeket add össze:
 • a katonák ereje,
 • katonai morál,
 • hadügyi tudomány,
 • faji sajátosságok.
A védekező oldalon a védekezésben résztvevő (tehát a támadás kezdetekor már tag) országok következő adatait vedd figyelembe külön-külön, és ezeket add össze:
 • a katonák ereje (szabadságon levő ország esetén csak ennek egyharmada!),
 • őrtornyokba vonuló íjászok bónuszai,
 • katonai morál,
 • őrtornyok védőértéke,
 • hadügyi tudomány,
 • faji sajátosságok.

Számok

Szövetségi támadáskor is van minimális védőérték, ez a tagok számának 100.000-szerese.

Számok

A szövetségek taglétszámának különbsége minden egyes tag után 1%-nyit csökkenti a foglalás mennyiségét. Ez azonban nem úgy értendő, hogy az eredeti foglalás 99%-át kapja meg, ha 1 tagnyi a különbség, hanem ha az eredeti foglalás 6%-os lenne, akkor e helyett 1 tagnyi különbség esetén 5%, 2 tagnyi különbség esetén 4%, 3 tagnyi esetén 3% stb. lesz a foglalás mértéke.

Számok

A foglalt földmennyiséget befolyásolja még a csatában résztvevő két szövetség legnagyobb tagjainak területi aránya is. Ha a két szövetség közül az egyik szövetség legnagyobb tagja 3x akkora, vagy nagyobb, mint a másik szövetség legnagyobb tagja, akkor a foglalás mértéke nulla. 1,5x arányig a foglalás mértéke nem változik. 1,5x és 3x arány között a foglalt föld mennyisége 100%-ról egyenletesen csökken 0%-ra, az előző bekezdésben kiszámolt földmennyiségre vonatkoztatva.Egyéni harc

Az egyéni harc tulajdonképpen megegyezik a már megszokottal metódusát tekintve, ugyanakkor - lévén a felső szint elve alapban más, mint a többié - néhány különbség van a haderőt és a zsákmányt illetőleg.

Az egyéni támadásnál mind a támadó, mind a védekező oldalon csak és kizárólag a támadó és a védekező országok csapatai számítanak. Szövetségi segítséget egyik fél sem kap, illetve kérhet.

A zsákmány mennyisége a két fél szövetségének taglétszámával módosul. A zsákmány akkor a legnagyobb, ha a két ország két szövetsége ugyanannyi tagot számlál. Az ettől való eltérés (bármely irányba) egyre jobban és jobban csökkenti a megszerezhető zsákmány mennyiségét.