Súgó

Témák
FAQ
Bevezető
Fórum
VIP súgó

Építés

Ebben a menüpontban adhatod meg, hogy az országodban milyen épületeket építsenek. Különféle épületek vannak, mind más-más célt szolgálnak természetesen. Ám azt, hogy Neked mire van szükséged, csak Te döntheted el.

Témakörök:

Építkezés, lebontás

Építés
Az egyes épületek felépítéséhez nyersanyagra, pénzre és időre van szükség. Megfelelő mennyiségű nyersanyag hiányában az emberek nem fognak neki az építkezésnek. Az egyes épületek nyersanyagigényét az építési táblázat tartalmazza, amiről kicsit lentebb olvashatsz majd.

Mint azt már említettük, a másik fontos tényező az idő. Az építési munkálatok alapideje 18 kör. Gyorsabb munkára is serkentheted az embereket, ám ilyenkor meg is kell őket fizetned: minden egyes túlórában felhúzott épületért az aktuális ár dupláját kérik.

Az épületek ára és nyersanyagigénye - mint azt tapasztalni fogod - változik. Minél nagyobb országod területe, annál több pénzt kérnek Tőled munkásaid. Ha területed támadás folytán csökkenne, úgy az építési ár is csökken a területvesztés arányában.

Az épületek felhúzásához elengedhetetlen tényező az alapanyag, így ha építkezni akarsz, szerezned kell különböző nyersanyagokat. Ezt négyféleképpen teheted meg:

 • különböző bányákat építesz,
 • másoktól erőszakkal elveszed (lásd: Tolvajlás súgó)
 • másoktól foglalhatsz bányát (lásd: háború súgó),
 • piacon megvásárolod a szükséges nyersanyagokat. (A piacról, valamint annak működéséről a Piac súgónál olvashatsz.)

Természetesen a bányák építése is itt, az Építés menüben történik. Ám a bányáknak van egy különleges tulajdonságuk a többi épülettel szemben: nem építhetők akárhová, csak lelőhelyre. Lelőhelyen belül is természetesen csak a bánya típusának megfelelőre. Azt, hogy milyen lelőhelyeid vannak, az építési táblázat legalján olvashatod.

FONTOS! A nyersanyagigény nem fix érték. Ahogy nő a területed, úgy kell egyre több alapanyag az egyes épületekhez. Ez a növekvő igény azonban csak 1000 hektárig tart, ekkor állandósul. 5000 hektáron egy épülethez már ugyanannyi nyersanyag szükséges, mint 1000 hektáron.

FONTOS! Ha országod túllépi a 600 hektáros területet, vagy fellépsz az alsó szintről, akkor épületeid után fenntartási költséget kell fizetned. Ez minden körben épületenként 10 arany.

FONTOS! egy körben - ha rendelkezel a megfelelő mennyiségű nyersanyaggal és pénzzel - egyszerre több épületet is felhúzhatsz, vagy akár egyszerre építhetsz és bonthatsz is.

Épületek lebontása
Előfordulhat, hogy országodban néhány épület feleslegessé válik. Lehetőséged van arra, hogy a felesleges épületeket lebontsd.

A lebontás folyamata nagyjából megegyezik az építésével. Abban azért különbözik, hogy a lebontás csak pénzt igényel, nyersanyagokat és időt nem.

Ha lebontasz egy épületet, akkor annak helyét mint szabad földterületet kapod vissza. FONTOS! Ha bányát bontasz le, akkor is üres földterületet kapsz vissza, nem lelőhelyet! Ezen kívül a bontásból nyersanyagot sem kapsz vissza!

FONTOS! Ha mégis, mindenáron lelőhely helyére szeretnél normális épületet építeni, akkor először fel kell építened ott egy bányát, majd lerombolnod. Utána a visszakapott szabad földterületre azt építhetsz, amit szeretnél.


Építési táblázat

A következőkben az építési táblázatban való könnyebb tájékozódáshoz szeretnénk segíséget nyújtani.

 1. Minden építhető épület neve.
 2. Mennyi van jelenleg felépítve belőlük.
 3. Építés alatt álló épületek száma.
 4. Itt kell megadnod, hogy miből mennyit szeretnél felépíteni.
 5. A zárójelekben láthatod, hogy az aktuális épületfajtából mennyit tudsz felépíteni (mennyire van elég nyersanyagod, pénzed, helyed).
 6. Itt kell megadnod, hogy miből mennyit szeretnél lebontani.
 7. Az adott épület felépítéséhez szükséges kőmennyiség.
 8. Az adott épület felépítéséhez szükséges famennyiség.
 9. Az adott épület felépítéséhez szükséges agyagmennyiség.
 10. Ha túlórában szeretnél építkezni (fele idő alatt), akkor itt láthatod hogy mennyi épület felépítésére van elegendő pénzed (mert ez dupla költség).
 11. Normál építkezés esetén ennyi épület felépítésére van elegendő aranyad.
 12. Itt láthatod, hogy mennyi üres területed van, ezen belül milyen lelőhelyeid vannak.
A munkálatokat a táblázat legalján szereplő "Épít/Lebont" gombbal érvényesítheted.


Épületek, bányák

Az épületeket, az áttekinthetőség érdekében, itt két részre bontjuk: bányákra és egyéb épületekre.

Minden épület csak és kizárólag akkor működik, ha a foglalkoztatottsága maximális. Minden épület 15 embert foglalkoztat. Egyedül a piac foglalkoztat többet: 50-et. A házak pedig egyáltalán nem foglalkoztatnak embereket. Ha nincs annyi embered, mint amennyi kellene az épületek működtetéséhez, akkor:
 • házak építésével növelheted a népességed,
 • állíthatsz az épületek működésének fontosági sorrendjén az Intézőn (lásd: Intéző súgó).
A nem teljes munkaerővel üzemelő bányák nem termelnek, barakkok nem működnek, stb.

Bányák
Minden bányatípusra igaz, hogy csak és kizárólag a típusának megfelelő lelőhelyre építhető fel. Ez persze fordítva is így van: minden lelőhelyre csak az adott lelőhely típusának megfelelő bánya építhető, más nem. Minden bánya a tipusának megfelelő nyersanyagból körönként 7 egységnyit állít elő (ez az érték természetesen fajtól függően eltérhet, lásd fajok súgó).

Ennek figyelembevételével vegyük sorra a lehetséges nyersanyagforrásokat!

FatelepA fatelep - mint azt a neve is mutatja - fát termel, ami az építéshez elengedhetetlenül szükséges. Felépítéséhez erdő kell, amit felfedezéssel (lásd: Felfedezés súgó) szerezhetsz, illetve elfoglalhatsz másoktól (lásd: Háború súgó).
AgyagbányaAz agyagbánya biztosítja Számodra az építkezéshez szükséges agyagmennyiséget. A felépítéséhez agyaglelőhelyre van szükség, amit a fatelepnél említett két módon szerezhetsz meg.
KőbányaA kőbánya elégíti ki az építési munkálatokhoz igényelt kőszükségletet. A felépítéséhez kőlelőhelyre van szükség, amit a fatelepnél említett két módon szerezhetsz meg.
FémbányaA fémbányának a fegyverkészítésben van szerepe: a kovácsműhely (lásd kicsit lentebb, az Egyéb épületeknél) dolgozza fel és készít a kitermelt fémből fegyvert. Felépítéséhez fémlelőhely kell, amit a fatelepnél említett két módon szerezhetsz meg.
DrágakőbányaA drágakövekre a Császárnak van szüksége, hogy palotáját felépíthesse. Minden drágakövet, amit drágakőbányáid termelnek, eladhatsz neki (Bővebben lásd Kincstár súgónál.). Felépítéséhez drágakőlelőhely szükségeltetik, melyet a fatelepnél említett két módon szerezhetsz meg.

Számok

Minden ország egyedi értékekkel rendelkezik arra vonatkozóan, hogy felfedezéskor milyen arányban milyen lelőhelyet talál. Többnyire van egyfajta lelőhely, amire sokkal nagyobb az esély, mint másra. Szintlépésekkor ezek az arányok eltolódnak, és az új szinten más lelőhely találására lesz nagyobb esélye embereidnek.
Egyéb épületek
Az alább felsorolt épületek mindegyike valamilyen szempontból elengedhetetlen egy ország igazán jó működéséhez. Van, amelyik szálláshelyet vagy élelmet biztosít, van, amelyik csak a védekezést segíti. Egy dologban azonban mind közös: mindegyik épület fontos.

HázBár az üres területeken is eléldegélnek embereid, minden egyes hektáron 8 fő, mégis normál körülmények között a ház szolgál lakóhelyül az országod népességének. Minden egyes ház 50 embert tud befogadni. Ezt a befogadóképességet persze növeli a megírt lakáshelyzeti tudománytekercsek által elért százalékos érték. (A tudománytekercsekről bővebben a Tudományok súgónál olvashatsz.)
FONTOS! Ha nem építesz elengendő házat, a lakosok megfelelő lakóhely hiányában elhagyják országodat!
FONTOS! Országodban hiába van szabad hely, ha embereid éheznek, rossz a közhangulat, vagy vihar tombol! Ilyenkor nem lesz új bevándorlás!
BarakkOrszágod hadseregét a barakkokban tudod elszállásolni. Minden barakk 40 katonai egység befogadására képes. Ezt a befogadóképességet persze növeli a megírt lakáshelyzeti tudománytekercsek által elért százalékos érték. (A tudománytekercsekről bővebben a Tudományok súgónál olvashatsz.)
FONTOS! Ha nem építesz elengendő barakkot, a katonák megfelelő szálláshely hiányában elhagyják országodat!
TanyaA tanyák termelik a népesség és a katonai egységek számára szükséges élelmet. 1 tanya egy kör leforgása alatt 50 bála élelmet termel. 1 bála élelmet 5 lakos vagy katonai egység fogyaszt el 1 kör alatt (Ezek az értékek természetesen fajodtól, tudományos fejlettségedtől és a Rajtad lévő varázslatoktól függően változhatnak. Bővebben lásd fajok súgó és varázslatok súgó.).
FONTOS! Ha nem építesz elegendő tanyát, és így a termelt élelem mennyisége kevésnek bizonyul, az éhező lakosok elhagyják országodat! Emberek nélkül az épületeid nem működnek, így a hadsereged, és egyéb egységeid is elhagynak!
RaktárA raktárak arra szolgálnak, hogy a nyersanyagokból bizonyos mennyiséget tárolni tudj. Egy raktár kapacitása a következő (ez választott fajodtól függően eltérő lehet. Bővebben lásd: fajok súgó.) :

Tárolt áru 1 raktárban tárolható mennyiség
Gabona 1000
Fa 300
Agyag 300
 300
Fém 300
Drágakő 300
Fegyver 100

FONTOS! Ha nem építesz raktárat, akkor a termelt nyersanyagokat sem lesz hol tárolni, vagyis azonnal elvesznek! Továbbá ne feledd, hogy a nem működő raktárakból a benne tárolt áruk eltűnnek!
ŐrtoronyAz őrtorony növeli országod védelmét. Támadásnál semmi jelentősége, ám védekezésnél annál több. A felépített és teljes foglalkoztatottsággal működő őrtornyok az országod összterületéből elfoglalt százalékos arány kétszeresével növelik a védőerőt, de maximum 30%-kal (természetesen fajodtól függően ez is változhat. Bővebben lásd: fajok súgó.). Ezen kívül védekezéskor minden egyes őrtorony 40 íjásznak ad fedezéket és lőpozíciót (természetesen ezt az értéket módosítja a lakáshelyzet tudományában való jártasság mértéke. Bővebben: Tudomány súgó), ami által az őrtoronyban lévő íjászok védőereje megduplázódik.
TemplomA templomok biztosítják a varázslók munkájához szükséges rúnamennyiséget, valamint a varázslók számára lakhelyet. Minden templom 1 kör alatt 10 rúnát hoz létre. Egy templom 100 varázsló elszállásolására alkalmas. Ezt a befogadóképességet persze növeli a megírt lakáshelyzeti tudománytekercsek által elért százalékos érték. (A tudománytekercsekről bővebben a Tudományok súgónál olvashatsz.)
Kórház A kórházak az orvosi ellátást biztosítják országodban. Szerepük a népesség növelése, azáltal, hogy a korszerű és biztonságos körülmények között több újszülöttnek adnak életet. Ha 300 emberenként van egy kórházad, akkor a népesség +1%-kal nő. Ennél is fontosabb szerepe a betegség gyógyítása (lásd betegség súgó).
PiacA piacnak a foglalkoztatottságban van nagy szerepe, mivel minden más épületnél több embert foglalkoztat: szám szerint 50-et. A többi épület csak 15-öt, valamint a házak egyet sem.
FONTOS! Érdemes a foglalkoztatottságot magas értéken tartani, mert a foglalkoztatott emberek fizetnek adót, míg lustálkodó társaik nem.
FONTOS! Ha nagy a munkanélküliség, a közhangulat erősen romolhat, ami gazdaságilag elég rossz hatással lehet országodra!
KovácsműhelyA fémbányák által (lásd kicsit fentebb, a Bányáknál) előállított fémből készít fegyvereket. Minden kovácsműhely megfelelő ellátottság és maximális foglalkoztatottság (lásd: Főmenü súgó és Intéző súgó) mellett 3 fegyvert készít körönként, egy fegyverhez pedig egy rög fémet használ fel.
A fegyverre a katonák kiképzéséhez van szükség. Ha nincs fegyvered, sem új katonát nem képezhetsz, sem a már kiképzetteket nem képezheted tovább. (A katonák ki- és továbbképzéséről bővebben a Hadsereg súgónál olvashatsz.) Minden katonai egységnek megvan a maga fegyverigénye, ami elengedhetetlen a katona ki- illetve továbbképzéséhez. A fegyverigények a következők:

Katonai egység Fegyverigény
Közkatona   1
Védő +1
Támadó +1
Íjász +2
Lovas +2
Elit +3
KönyvtárA könyvtár az ország tudományos életének központja. Az írnokok naphosszat másolják a tudománytekercseket, hogy minél több tudást halmozhassanak fel.
Egy könyvtár egyszerre 100 tudománytekercs megírására alkalmas. A tudományos fejlődésről bővebben a Tudományok súgónál olvashatsz.
KocsmaA kocsma a helyi mulatozás színtere. Ide térnek be a csatában megfáradt katonák, a dolgukat egy pofa sör erejéig megszakító munkások, hogy a kimerítő nap után egy kicsit pihenjenek, vigadjanak. Ebből kifolyólag a kocsma emeli mind a közhangulatot, mind a katonai morált.
Ezen felül a kocsma nyújt szállást a tolvajoknak. Minden kocsma 40 tolvajt tud elszállásolni (ezt természetesen módosíthatja a meglévő lakáshelyzeti tudománytekercsek száma, bővebben lásd: tudomány súgó).
BankA bank az országod pénztartalékainak megóvását szolgálja. Minél több bankod van, annál kevesebb pénzt tudnak országodból ellopni az ellenséges tolvajok. Mivel a hatalmas fizikai fölénynek a bankok sem képesek ellenállni, ezért a hadsereggel történő sikeres fosztogatáskor (lásd háború súgó) elvitt pénzmennyiséget a bankok száma nem befolyásolja.

Minden egyes bank az országodban levő pénz 20%-át védi, a következők szerint. Ha építesz egy bankot, akkor egy pénzlopás esetén a tolvajok csak a pénz 80%-át látják, és csakis ebből lophatnak. Ha építesz mégegy bankot, akkor ennek a fennmaradó 80%-nak a 80%-át látják, vagyis csak a teljes pénzed 64%-ából tudnak lopni. Vagyis ahány bankod van, annyiszor 0.8-cal (ez a fennmaradó 80%) szorozd meg a pénzed, és a kapott eredmény az, ami lopható.

Hogy még érthetőbb legyen, jöjjön egy rövid példa:

Bankok száma Összes pénz  Lopható*
0 1.000.000 1.000.000
1 1.000.000 800.000
2 1.000.000 640.000
3 1.000.000 512.000
4 1.000.000 409.600
5 1.000.000 327.680
... ... ...
* A lophatóként feltüntetett pénzmennyiség nem egy lopással vihető el természetesen, hanem a lopás alapjául szolgáló pénzmennyiséget jelenti.

Ha félelf lop, akkor a fenti táblázat egészen máshogy alakul! A félelf egy nagyon specializálódott tolvaj faj, ezért sokkal ügyesebben játsszák ki a bankok védelmét. Félelf ellen a bankok nem a pénzed 20%-át védik, csak maximum a pénzed 10%-át bankonként. Maximum, ugyanis ezt is csak akkor, ha a területednek legalább 5%-a bank. Ha a bankok területaránya ennél kisebb, akkor egy bank a 10%-nál is kevesebbet véd: az 5%-hoz mért területarnánytól való eltérés arányában.A fajok szerepe az építkezésben...

Ne feledd, hogy a választott fajod is szerepet játszik az építkezésben: függhetnek tőle a költségek, az építési folyamat időtartama, valamint bizonyos esetekben az épületek által nyújtott lehetőségek. Erről bővebben a fajok súgónál olvashatsz.


A személyiségek szerepe az építkezésben...

Ne feledd, hogy a választott személyiséged is szerepet játszik az építkezésben: függhetnek tőle a költségek, az építési folyamat időtartama, és bontáskor akár még nyersanyagot is kaphatsz vissza. Erről bővebben a személyiségek súgóban olvashatsz.