Súgó

Témák
FAQ
Bevezető
Fórum
VIP súgó

Morál

Az országodban emberek, katonák, tolvajok és varázslók élnek. Ők nem csak számszerű adatok, hanem érző élőlények, akik minden - az országodat ért - külső vagy belső hatásra reagálnak.

A játékban kétféle morált különböztetünk meg:

 • katonai morált, ami az összes hadmozdulatnál, varázslói és alvilági tevékenységnél számít, és a
 • közhangulatot, ami az egyszerű köznép hangulatát tükrözi.

A katonai morál

A hadsereg hangulata létfontosságú ebben a világban, ahol mindenki egyre feljebb és feljebb törekszik, megtámadva másokat. A katonák, ha nem megfelelően irányítod országodat, megtagadják a szolgálatot, vagy - ami még rosszabb - csak tessék-lássék harcolnak, rengeteg társuk halálát okozva ezzel.

       Az egyik legfontosabb tényező, ami befolyásolja a katonai morált az a hadviselés. Ha támadsz vagy meg kell Magadat védened, akkor:

 • sikeres támadás vagy védekezés esetén a morálváltozód pozitív irányba fog mozdulni,
 • sikertelen támadás vagy védekezés esetén a morálváltozód negatív irányba fog mozdulni.

FONTOS! A morálváltozó az az érték, ami körről körre változtatja a morálodat. Növekedése nem feltétlenül eredményezi, hogy ez az érték pozitív lesz, csak annyit, hogy pozitív irányba mozdult. A változó aktuális állását a főmenüben követheted nyomon: a katonai morál mellett feltüntetett nyilacska jelzi, hogy éppen romlik vagy javul a hadsereg hangulata.

A morálváltozót növelheted kocsmák építésével (bővebben: Építés súgó). Minél több kocsmát építesz, annál jobban mozdul pozitív irányba ez az érték.

Azonban a katonai morálra és annak változójára a közhangulat is kihatással van: ha a közhangulat nagyon rossz, akkor a katonák között is megbomlik a fegyelem, morálváltozójuk csökkenni kezd.
       Mindemellett a katonai morál törekszik egy bizonyos középérték felé. Ez azt jelenti, hogyha a katonai morálod nagyon alacsony, akkor valamennyire magától növekedne, viszont ha túl magas, akkor valamelyest mindig romlik.

Hatása

A katonai morál egyértelműen a hadviselésre van hatással, mert mindennemű offenzív tevékenységnél szerepe van. Éppen ezért, ha a katonai morál csökken, akkor

 • a hadsereg ereje csökken,
 • a tolvajok hatékonysága csökken,
 • a varázslók hatékonysága csökken.

Persze ugyanez igaz pozitív irányú változás esetén is, ilyenkor azonban a haderő, a tolvajok és a varázslók hatékonysága növekszik.

Számok

A középértékhez (75%, elf esetén 85%) húzáson, és a sikeres vagy sikertelen katonai akciókon kívül a következő tényezők befolyásolják a katonai morált:

A katonai morált emeli:
 • Ha minden 500 katonai egységre (beleértve a tolvajokat és varázslókat is) jut egy kocsma.
 • Ha minden 300 katonai egységre jut egy kocsma.
 • Ha minden 150 katonai egységre jut egy kocsma.
A katonai morált csökkenti:
 • Ha a közhangulat 70% alatti.
 • Ha a közhangulat 50% alatti.
 • Ha a közhangulat 30% alatti.
 • Ha a közhangulat 10% alatti.A közhangulat

A közhangulatra gyakorlatilag minden kihat: az embereket megviselik a háborúk, nem bíznak a tolvajokban, varázslókban, ha az országot kifosztják, tőlük rabolnak el mindent.

Nézzük először a támadásokat! A lakosokat mindenféle támadás negatívan érinti, legyen az háború, alvilági tevékenység vagy varázslat. Ilyenkor a közhangulat morálváltozója csökken.

Bizonyos épületek is befolyásolhatják a közhangulatot. Egyes épületek szórakoztató célt szolgálnak, mások pedig a lakosokat védik.
       A legfontosabb épület, ami hatással van a közhangulatra, az a kocsma. Minél többet építesz belőle, annál jobban emeli a morálváltozót.

Ha országodban munkanélküliség van, akkor az emberek boldogtalanok, hiszen nincs hol dolgozzanak, így nem kapnak bért, amiből családjuk meg tudna élni. Ennek következtében ez is negatív hatással van a morálváltozóra. A negatív hatás mértéke a munkanélküliség mértékétől függ.

Ha a munka nem túl sok - minden embert foglalkoztatnak az épületek, de még így is kevésnek bizonyul a munkaerő, ám nem nagy mértékben -, akkor a közhangulat változója pozitív irányba fog mozdulni.

Országod jövedelme nagymértékben függ a népességtől, hiszen ők fizetik az adót. Az adó mértéke is befolyásolja a morálváltozót:

 • csökken, ha az adót túl magasra emeled,
 • növekszik, ha engedsz az adóból.

Természetesen ugyanakkora adóemelés jobban csökkenti a morálváltozót, mint az ennek megfelelő mértékű adócsökkentés.

Ha embereid zúgolódni kezdenek, érdemes pénzt osztani közöttük. Ilyenkor megnő ugyanis mind az aktuális moráljuk, mind a morálváltozó.

A közhangulat is, akárcsak a katonai morál, mindig törekszik egy középérték felé.

Hatásai

Minél rosszabb a közhangulat, annál erőteljesebben nyilvánítják ki az emberek nemtetszésüket. Enyhébb esetben csak az adó befizetését tagadják meg, később már barakkokat és házakat is felgyújtanak. Ha a morál értéke nagyon kicsire csökken, az emberek elhagyják országodat.
       Ugyanakkor, minél magasabb a morálod, annál több új ember költözik országodba körönként.

Számok

A középértékhez (75%) húzáson, az általad indított alvilági és mágikus akciók hatásain, a pénzosztáson, valamint ellelfeleid morálcsökkentő (pl. földrengés varázslat) akcióin kívül a következő tényezők befolyásolják a közhangulatot:

A közhangulatot emeli:
 • Mindenkinek van munkája, és a munkaerőhiány nem haladja meg az 5%-ot.
 • Ha minden 300 emberre jut egy kocsma.
 • Ha minden 150 emberre jut egy kocsma.
 • 15%-nál alacsonyabb adó. (Ezen belül is több fokozat.)
A közhangulatot csökkenti:
 • Munkanélküliség.
 • 10%-nál magasabb munkanélküliség.
 • 20%-nál magasabb munkanélküliség.
 • 25%-nál magasabb adó. (Ezen belül is több fokozat.)